lgn.is - 16.03.2011 Einf÷ldun ß dřralyfjaver­sumsˇknum
Haf­u samband

LYFJASTOFNUN

Vínlandsleið 14, 113 Reykjavík

Sími 520 2100

Netfang: [email protected]


 

 

16.03.2011 Einf÷ldun ß dřralyfjaver­sumsˇknum
16.03.2011 - 16.03.2011 Einf÷ldun ß dřralyfjaver­sumsˇknum

1) Tillaga

Lyfjagreiðslunefnd leggur til að verðlagning dýralyfja í heildsölu verði einfölduð og fylgt eftirfarandi verkferli nefndarinnar er hún telur forsendu þess að ákvæði 42. og 43. gr. lyfjalaga um verðákvörðun séu uppfyllt.

a) Heildsali gerir tillögu til nefndarinnar um heildsöluverð á nýju dýralyfi með því að senda henni umsókn á eyðublaði sem útfyllt er eins og form þess segir til um. Rafrænt form eyðublaðsins verður á vefsíðu nefndarinnar.

b) Meðal þess sem koma skal fram í umsókn er heildsöluverð lyfsins í því landi sem það er keypt frá.

c) Við afgreiðslu umsóknar mun nefndin, að meginstefnu til, fallast á umsótt verð enda telji hún að það sé í eðlilegu samræmi við markmiðsgrein lyfjalaga og ákvæði í þeim og reglugerð um lyfjagreiðslunefnd sem fjallar um samræmi við verð í viðmiðunarlöndum.

d) Telji nefndin að um ósamræmi sé að ræða, synjar hún umsókninni og gefur heildsala kost á að endurskoða tillögu sína til lækkunar eða eftir atvikum að rökstyðja umsótt verð á nýjan leik.

e) Samþykki nefndin umsótt verð birtir hún í  lyfjaverðskrá samkvæmt almennum reglum nefndarinnar um vinnuferli og birtingu í lyfjaverðskrá.

2) Markmið

Markmið tillögunnar er að heildsöluverð dýralyfja á Íslandi verður að jafnaði í samræmi við heildsöluverð viðkomandi lyfs í því landi sem það er keypt frá.

3) Rök

  1. Einungis er hægt að finna með einföldum hætti verðskrá fyrir dýralyf í einu af löndunum sem nefndinni ber að taka mið af við ákvarðanir sínar.
  2. Í viðmiðunarlandinu Danmörku er verðlagning á lyfjum til sláturdýra frjáls bæði í heildsölu og smásölu. Í verðskrá eru öll dýralyf með markaðsleyfi þótt einungis séu gefin upp verð á smádýralyfjum sem seld eru gegn lyfseðli og afhent í apóteki. Dýralæknar selja mjög sjaldan lyf þar sem strangar reglur gilda um slíka sölu, til að mynda mega þeir aðeins leggja 5% á vöruna.
  3. Í Noregi er frjáls verðlagning dýralyfja. Lyfin eru seld í apótekum þótt í einhverjum tilvikum sé heildsala heimilt að selja lyf beint til eiganda dýrs. Ekki er um opinbera verðlagningu að ræða.
  4. Í Svíþjóð er frjáls verðlagning dýralyfja og eru þau einungis seld í apótekum. Hvergi hægt að finna opinbert verð.
  5. Í Finnlandi eru engar opinberar skorður við verðlagningu dýralyfja. Dýralæknum er heimilt að afhenda dýralyf en geta ekki tekið aukagjald fyrir það.

4) Samræmi við gildandi lög

Að mati nefndarinnar þarf ekki að breyta lyfjalögum eða reglugerð um nefndina til að framkvæma tillöguna, heldur einungis að gera breytingu á verklagi.

42. gr. .......[[Lyfjagreiðslunefnd]2) ákvarðar verðlagningu dýralyfja sem seld eru án lyfseðils, sbr. [43. gr.]3)]4

43. gr. ........Lyfjagreiðslunefnd skal ákveða að fenginni umsókn: 
   1. Hámarksverð á lyfseðilsskyldum lyfjum og öllum dýralyfjum í heildsölu og smásölu

43. gr. ........Þegar fjallað er um hámarksverð á dýralyfjum í smásölu tekur fulltrúi samtaka dýralækna sæti í nefndinni og jafnframt skal nefndin þá leita álits [Matvælastofnunar].3) 

43. gr. ........Lyfjagreiðslunefnd annast útgáfu lyfjaverðskrár þar sem birt er hámarksverð og greiðsluþátttökuverð lyfseðilsskyldra lyfja og allra dýralyfja.