lgn.is - 19.09.2018 Heildarver­endursko­un 2019
Haf­u samband

LYFJASTOFNUN

Vínlandsleið 14, 113 Reykjavík

Sími 520 2100

Netfang: [email protected]


 

 

19.09.2018 Heildarver­endursko­un 2019
19.09.2018 - 19.09.2018 Heildarver­endursko­un 2019

Lyfjagreiðslunefnd mun framkvæma verðendurskoðun á öllum lyfseðilsskyldum lyfjum (undanskildum dýralyfjum) á árinu 2019, með vísan í 7. gr. reglugerðar nr. 353/2013 um lyfjagreiðslunefnd.

 Við verðendurskoðunina munu upplýsingar um selt magn fyrir árið 2018 og á verði í desember 2018 liggja til grundvallar. Verðsamanburðurinn sjálfur verður gerður á janúarverðskrám 2019 og gengi samkvæmt meðaltali lyfjaverðskrárgengis síðustu sex mánaða þ.e. ágúst 2018 til og með janúar 2019.

 Öll vörunúmer í lyfjaverðskrá koma til skoðunar óháð veltu. Þau vörunúmer sem höfðu veltu undir 3,5 milljón kr. á árinu 2018 geta fengið allt að 15% álag á meðalverð í viðmiðunarlöndum. Nema S-merkt og leyfisskyld lyf, þau geta fengið allt að 15% álag á lægsta verð í viðmiðunarlöndum. Óska verður eftir því í hverju tilviki.

Öll vörunúmer í undanþágulyfjaverðskrá með veltu yfir 1,3 milljón kr. koma til skoðunar.

Verðendurskoðunin verður framkvæmd í fjórum hlutum í eftirfarandi röð:

1. hluti. S-merkt og leyfisskyld lyf. Birt í lyfjaverðskrá 1. apríl 2019

2. hluti. Almenn lyf, ATC-flokkar A01AA01-L04AX05. Birt í lyfjaverðskrá 1. júní 2019

3. hluti. Almenn lyf, ATC-flokkar M01AB01-V04CL. Birt í lyfjaverðskrá 1. október 2019

4. hluti.  Undanþágulyf. Birt í undanþágulyfjaverðskrá 1. desember 2019.

 Lyfjagreiðslunefnd mun birta á vefsíðu sinni lista yfir þær lyfjapakkningar sem koma til verðlækkunar í kjölfar verðendurskoðunar í kringum 10. hvers mánaðar áður en lyfjaverðskráin tekur gildi.

 Frumlyf (almennt lyf) - Borið er saman verð lyfs við verð sama lyfs í viðmiðunarlöndum. Smávægilegur munur getur verið, t.d. ekki sama norræna vörunúmer, annað heiti s.s. Zarator = Lipitor, 28 stk. pakkning vs. 30 stk. pakkning, 98 stk. pakkning vs. 100 stk. pakkning. Verð lyfs skal ekki vera hærra en meðalverð lyfsins í viðmiðunarlöndunum.

 Samheitalyf (almennt lyf)- Borið er saman verð lyfs við verð sömu samheitalyfja á markaði í viðmiðunarlöndunum. Reiknað er út meðalverð allra samheitalyfja í hverju landi fyrir sig og síðan tekið meðaltal landanna. Verð lyfs skal ekki vera hærra en meðalverð samheitalyfja á markaði í viðmiðunarlöndunum. Ef samheitalyfið er eitt á markaði hér á landi þá gilda sömu reglur og við verðlagningu frumlyfja, sbr. hér að ofan.

 S-merkt/leyfisskylt frumlyf – Verð lyfs skal ekki vera hærra en lægsta verð lyfsins í viðmiðunarlöndunum.

 S-merkt/leyfisskylt samheitalyf – Verð lyfs skal ekki vera hærra en í viðmiðunarlandinu með lægsta meðalverð samheitalyfja. Ef samheitalyfið er eitt á markaði hér á landi þá gilda sömu reglur og er við verðlagningu S-merktra frumlyfja, sbr. hér að ofan.

 Samhliða innflutt frumlyf - Borið er saman verð lyfs við verð tilsvarandi frumlyfs hér á landi. Verð lyfs skal vera lægra en verð frumlyfsins hér á landi.

 Samhliða innflutt samheitalyf - Borið er saman verð lyfs við verð tilsvarandi samheitalyfs/-lyfja hér á landi. Verð lyfs skal vera lægra en verð dýrasta samheitalyfsins hér á landi.

 Undanþágulyf – Hámarksverð undanþágulyfja fer eftir áætlaðri ársveltu 2018:

 Velta 0 – 1,3 millj.kr. Falla úr verðendurskoðun.

 1,3 – 4,6 millj.kr. Samþykkt er allt að 23,3% hærra verð en er í viðmiðunarlöndunum auk 2,3% álags (gjald Lyfjastofnunar), þ.e. allt að 25,6% hærra verð en er í viðmiðunarlöndum.

 4,6 – 7,0 millj.kr. Samþykkt er allt að 15% hærra verð en er í viðmiðunarlöndunum auk 2,3% álags (gjald Lyfjastofnunar), þ.e. allt að 17,3% hærra verð en er í viðmiðunarlöndum.

 >7,0 millj.kr. Ef áætluð ársvelta er yfir 7,0 millj. kr. er heimilað 2,3% hærra verð (gjald Lyfjastofnunar) en er í viðmiðunarlöndum.

 

English version.

The following is a translation of announcement of the biannual price revision. The translation is a service to you and is not in itself a legally binding document. The official document is the Icelandic version.

 The Icelandic Medicine Pricing and Reimbursement Committee will in 2019 review the maximum wholesale prices in Iceland, according to regulation no. 353/2013, article 7.

 The review is planned to start in january 2019 and the first part to be effective in the pricelist 1st. of april. The last part is scheduled to appear in the december pricelist. The price review will be based on january pricelists in Iceland and the comparable countries (the Nordic countries) and the average exchange rate of the last six months, august 2018 - january 2019.

 All product numbers will have their price reviewed. Products with turnover less than 3,5 million ikr., (wholesale price without VAT * no. packages), are allowed up to 15% markup from average price, for medicines distributed through apoteks. Medicine classified as hospital products with turnover less than 3,5 million ikr. are allowed up to 15% markup from lowest price in the comparison countries.

 The review will be in four parts. 

  1. part. Hospital product, S - merkt lyf.  Published in the April 2019 price catalogue
  2. part. ATC-groups, A01AA01-L04AX05. Published in the June 2019 price catalogue
  3. part. ATC-groups, M01AB01-V04CL. Published in the October 2019 price catalogue
  4. part. Exemption medicines. Published in the December 2019 price catalogue for exemption medicines.

 The committee will publish on the homepage a list of products which prices will be lowered in the following pricelist. This will be done around 10th. of the month prior to when the corresponding pricelist will be effective.

 Original products: Price is compared to the average price on the corresponding original product in the reference countries (Nordic countries).

 Generics: Price is compared to the average price of all corresponding generic in the reference countries (Nordic countries).

  Parallel imported products: Price should be lower than price on the corresponding original or generic product in Iceland.

 Hospital product: Price may not exceed the lowest price of the four Nordic countries.

 Exemption medicine price list.

 Medicine on the exemption price list with turnover more than 1.3 million ikr. will be evaluated.

 1,3 – 4,6 million ikr.  Up to 25,6 % higher than price in comparison countries.

 4,6 – 7,0 million ikr. Up to 17,3 % higher than price in comparison countries.

 >7,0 million ikr. Up to 2,3 % higher than price in comparison countries.